De Slag op het Merelveld

De Slag op het Merelveld

14 januari 2019 Uit Door Jan Haegeman

Verklaring Jan Haegeman bij de installatie van de Brakelse gemeenteraad

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Namens de N-VA-fractie proficiat met jullie benoeming. Ik durf de komende zes jaar oprecht – jullie weten dat van mij – rekenen op een goed bestuur en wens jullie daarbij veel succes. Ik denk daarbij alvast terug aan de woorden van de gemeenteraadsvoorzitter op 14 oktober jongstleden: “dat de partijen die verbinden de verkiezingen gewonnen hebben.” Ik zal die woorden alleszins 6 jaar lang indachtig zijn. Ik heb bovendien ook gelezen hoe onze burgemeester “alle Brakelaars wil omarmen.” Ik ben al lang bij dat hij niet perse iedereen meer wil kussen, want dat kan niet bijzonder gezond zijn. Maar ik hoop verder toch dat u het echt meent burgemeester: dat wij een bestuur krijgen voor álle Brakelaars, en niet alleen voor die van het juiste kleur.

Het verkiezingsprogramma van de Brakelse N-VA indachtig zullen wij daar alleszins blijven over waken: we zijn allemáál van Brakel en we hebben allemaal het beste voor met onze gemeente.

Beste collega’s,

Ik zít hier dan wel alleen, wees gerust: ik stá niet alleen.

Het klopt dat de verkiezingsuitslag voor mijn partij erg bitter was en aanvoelde als een bijzonder onterechte afstraffing. Maar u weet hoe dat gaat: wie wint heeft veel vrienden, wie verliest kent zijn échte vrienden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de verkiezingen onze “Slag op het Merelveld” zullen zijn geweest, dat wij met de N-VA sterker staan dan ooit. En wij zullen vanuit die sterkte blijven bouwen aan een beter Brakel: een veilige thuis in het groen.

Wie een optater krijgt bij de verkiezingen wordt geacht daar lessen uit te trekken. Maar iemand heeft ooit gezegd dat de N-VA vol caracteriels zit en ik ben er ook zo eentje. Ik zal mezelf dus niet veranderen. Ik voel nog steeds niet de behoefte om op werkelijke elke foto te gaan staan, om iedereen z’n cava op alle recepties te gaan opdrinken, om te facebooken telkens ik mijn appels ga kopen op de markt of om zo luid mogelijk te schreeuwen in 140 tekens.

Ik zal dus ook de komende zes jaar blijven werken op inhoud, op dossierkennis, op constructief meebouwen waar mogelijk en de vinger op de wonde leggen waar nodig. Ik roep mijn collega’s van de oppositie op mij daarin bij te treden.

Maar ik roep vooral ook de gemeenteraadsleden van de meerderheid op om vooral geen “silent majority” te zijn, om te doen waar wij voor verkozen zijn: beleid te voeren, hier in de gemeenteraad.

Succes!